banner_top1
  HOME        HISTORY       MISSION         ENTERPRISES       CALENDER       COMMITTEE       ACTIVITIES      CONTACT US
main_banner_ryt

Samooham  Committee

   

MANAGING COMMITTEE 2016-2019

   

 No

 

 Name

Designation

 Phone

 Mobile

 

 1

 

Shri.  T K Ramakrishnan

President

 2352595

 9446367242

 

 2

 

Shri.  K A Narayanaswamy

Vice President

 2381594

 8289896570

 

 3

 

Shri.  T P Sivaramakrishnan

Secretary 

 2366529

 9846522862

 

 4

 

Shri. P V Krishnamoorthy

Joint Secretary

 

 9961188242

 

 5

 

Shri. R Ramakrishnan

Treasurer

 2369192

 9447329912

 
             
   

COMMITTEE MEMBERS

   
 6  

Shri.Ananthanarayanan R

 2206614  9447774614 

 

 7  

Shri.Jayashankar M

 2369594  9446379594

 

 8   Shri.Krishnamani T V  2367186   9446477186

 

 9   Shri Krishnan A R  2369754   9446210586

 

 10   Shri.Mahadevan R  2367186  9995399930

 

 11   Shri.Narayanan S    9447814728

 

 12   Shri.Ramachandran M  2310115  9633303512

  

 13   Shri Sadasivan P A    9846047714

 

 14   Shri.Sankaranarayanan P R    9387179355 

 

 15   Shri.Sankaranarayanan T S  2365652   9447155356

 

 16   Shri.Srinivasan T R    9447379668

 

 17   Shri.Subramanian S  (Manichu)  2373484    9446740459

 

 18   Shri.Subramony J  2203849  9447707849

 

 19   Shri.Radhakrishnan B    9447737306

 

 20   Shri. Venkiteswaran R    9895545000

 

         

 

             
    SAMOOHAM VADHYAR
   
     Brahmasri Ramakrishna Sharma    9645214948 

 

 

             
    OFFICE      
             
    Shri.  K. Viswanathan    9895760767

 

 

    Shri. Hariharan   8089249600  
         
 
           

 

samoohm_magazine E-Bullettin samoohm_magazine samoohm_magazine
01/12/2017  FRIDAY
MAHAPRADOSHAM
 
02/12/2017  SATURDAY
KOVIL KRITHIKAI
ANNAMALAI DEEPAM
 
03/12/2017  SUNDAY
KARTHIKAI DEEPAM
 
06/12/2017  WEDNESDAY
PARASURAMA JAYANTHY
SANKATAHARA CHATHURTHI
 
14/12/2017  THURSDAY
SARVA EKADESI
 
15/12/2017  FRIDAY
MAHA PRADOSHAM
 
16/12/2017  SATURDAY
SAMKRAMANAM-DHANUR RAVI:8.40 AM
SHADASHEETHI PUNYAKALAM
SANI PAYARCHAI AT 3.22 PM
 
17/12/2017  SUNDAY
SARVA AMAVASYA
 
20/12/2017  WEDNESDAY
KUCHELA DINAM
 
24/12/2017  SUNDAY
SHASHTI VRATHAM
AYYAPPA LAKSHARCHANA AT
ERNAKULAM GRAMAJANA SAMOOHAM
 
29/12/2017  FRIDAY
SARVA BHEESHMA EKADESI
VAIKUNTA EKADESI
 
30/12/2017  SATURDAY
MAHA PRADOSHAM
KOVIL KRITHIKAI
 
31/12/2017  SUNDAY
MAHARUDRAM AT ERNAKULAM
GRAMAJANA SAMOOHAM
 
mddl_ryt_btm